6 tháng đầu tiên Na'Vi tiến chậm nhưng kiếm được điểm DPC, rồi còn tiến bộ chỗ này chỗ nọ nữa
6 tháng đầu tiên Na'Vi tiến chậm nhưng kiếm được điểm DPC, rồi còn tiến bộ chỗ này chỗ nọ nữa

“6 tháng đầu tiên Na’Vi tiến chậm nhưng kiếm được điểm DPC, rồi còn tiến bộ chỗ này chỗ nọ nữa. Chúng tôi được chuyển nhượng rất nhiều điểm, quá nhiều điểm DPC là đằng khác. Và, thật đáng tiếc, mọi chuyện dừng lại tại đó. 6 tháng cuối cùng thật là lộn xộn, một sự hiểu lầm không có hồi kết, vài players thậm chí còn đứng trước camera phát biểu rằng không muốn chơi với một nửa thành viên trong đội, mà sự thật đúng là vậy. Nhưng bởi vì ai cũng rất lịch sự nên khi có chuyện xảy ra, không một thành viên nào muốn đối mặt hay giải quyết những vấn đề này.” – Xboct

Source: https://cybersport.com/…/v1lat-xboct-casperrr-roadtoti-seas…