Abed nhắn tin cám ơn BVTV ( Bệnh Viện Trả Về ) ???
Có minh sư ắt có cao đồ ???
P/s ae hít nào hít nào, mình tài trợ cần Real Uy Kiên, loại Funn1k hay hút