arcana Rubick có tên là Magus Cypher
arcana Rubick có tên là Magus Cypher

Valve cập nhật event “Frosthaven” cùng với arcana Rubick có tên là Magus Cypher, với 115 hiệu ứng mới cho những spell ăn cắp được, nhiều hiệu ứng, animation, voice,… hoàn toàn mới.

Mau mau hiến thận nào các anh em 😡

http://www.dota2.com/frosthaven