Arteezy sắp lấy vợ???
Arteezy sắp lấy vợ???

Hôm qua COO EG là Phillip Aram vừa mới đính hôn, ngay bên dưới là cm của Arteezy:”Tôi chắc chắn mình sẽ sớm bắt kịp anh thôi Phil à.”