tin tuc wings gaming
tin tuc wings gaming

Công ty sở hữu Wings Gaming thất bại trong việc đầu tư sang một team LoL Hàn Quốc, mất 20000000 Tệ ( gần 3 triệu đô ). Công ty buộc phải bán 5 thành viên team Dota 2 gồm Shadow, bLink, Faith_Bian, IceIce, Innocence nhằm giảm nợ. Chưa biết tổ chức nào mua lại, nên 5 nhà vô địch Ti6 tự lập Team Random