[Chủ tịch this, chủ tịch that]
[Chủ tịch this, chủ tịch that]

SirActionSlacks: Làm ơn hãy bầu cho tôi làm CHỦ TỊCH ESPORT. Đây là chủ chương chính trị của tôi:

  1. Đem trở lại DIRETIDE
  2. Mọi hero của League đều FREE và sẽ có 2 giải World, 1 cho Hàn Quốc và 1 cho những đội còn lại
  3. Heroes of the Storm và Over Watch League sẽ được kết hợp lại cho đến khi Blizz phá sản
  4. Fortnight sẽ ban tất cả lũ dưới 35 tuổi