Clip giới thiệu team TNC, phần 1: SamH & Raven (ಥ﹏ಥ)

0
276

Clip giới thiệu team TNC, phần 1: SamH & Raven (ಥ﹏ಥ)

https://www.facebook.com/Dota2QuotesVN/videos/vb.1562432787368293/1865234927088076/?type=2&theater

Xem đi mới thấy đời sống gosu ở xứ pinoy nó như thế nào (▀̿Ĺ̯▀̿ ̿)

Source: Facebook TNC Pro Team

– numbuh1