Công bố bảng đấu Ti8. Cũng như năm ngoái!
Công bố bảng đấu Ti8. Cũng như năm ngoái!

Công bố bảng đấu Ti8. Cũng như năm ngoái,

=> 18 team chia ra 2 bảng, mỗi bảng 9 team
=> Mỗi bảng đánh vòng tròn một lượt bo2
=> Top 4 mỗi bảng lên nhánh thắng, từ 5 đến 8 xuống nhánh thua, chót bảng bị loại.

SHARE
Previous articleAll Stars Match Ti8
Next article[Thông số Group Stage TI]