DAC 2017 Compendium

0
161

DAC 2017 Compendium

Bởi vì Valve k cho các giải đấu bên ngoài làm sexbook ( nghe Cyborgmatt bảo có nhưng tính năng chưa mở ) nên PW quyết định tự làm luôn cho lẹ ( trước đây có Dotapit hay BTS )

Login bằng Steam account để tham gia các hoạt động:

– Chest DAC 2017 ra mắt 22 tháng 3
– Hệ thống ủng hộ team yêu thích: Battle Power và Support Wall
– Vote players tham gia allstars match và solo mid 1vs1
– Dự đoán kết quả ( 25 tháng 3 mở )
– Tổng giải thưởng ( sau khi được hiến máu ) sẽ công bố vào ngày 22 tháng 3
– Có vài hoạt động chỉ dân Tàu mới tham gia được