Dendi standin cho Lithium tham dự Dream League Minor
Dendi standin cho Lithium tham dự Dream League Minor

Lúc đầu Liquid tham dự Dream League Minor nhưng vì lí do sức khoẻ nên rút lui. Team hạng ba vòng loại EU là MangoBay đã disband thành ra team hạng 4 là Lithium đi thay. Nhưng MagE lại không xin được visa nên Dendi sẽ standin

TLDR: Dendi standin cho Lithium tham dự Dream League Minor.