EHOME.eGo có khả năng không xin kịp Visa đi Major
EHOME.eGo có khả năng không xin kịp Visa đi Major

[EHOME.eGo có khả năng không xin kịp Visa đi Major, Ehome xin giúp đỡ từ cộng đồng]

Major Dreamleague gần kề, CLB vẫn đang tích cực giúp thành viên xin Visa Thụy Điển. Trong quá trình xin Visa, chúng tôi gặp phải 1 vấn đề.

Ehome.eGo do chưa đủ 18 tuổi ( Tháng 7-8 năm nay mới thành niên). Trước khi xin Visa phải cung cấp hồ sơ của Phụ Huynh để tiến hành Xác Nhận Kép ( ND – Xác nhận của Bộ Ngoại Giao và Đại Sứ Quán) . Hồ sơ cần 20 ngày, xin Visa thì cần 15 ngày làm việc. Trong tình huống khẩn cấp nhưng xin Visa phải mất hơn 30 ngày.

Phụ Huynh của eGo đã đi sở công chứng để tiến hành làm Xác Nhận Kép. Cho dù vậy, eGo cũng không kịp xin Visa trước Major.

Do đó, Ehome đang xin sự giúp đỡ từ các bên, có bạn nào quen với Đại Sứ Quán Thụy Điển, có thể giúp eGo xin Visa nhanh hơn.

Cám ơn rất nhiều!


Source: https://www.weibo.com/1323941983/HgXfJ4ECa…