Hơn 5 năm trước, cậu bé Arteezy 15t spam hơn 3k post ở forum NA Dota

0
10439

Hơn 5 năm trước, cậu bé Arteezy 15t spam hơn 3k post ở forum NA Dota :))) gạ đổi một đống phim porn lấy key beta Dota 2 :)))
Bí quyết go pro Dota 2 = xem porn + spam forum ???