• 4 phút đầu timing chuẩn vừa harass vừa stack pull.
• Timing pull chuẩn 2 bãi creep safelane.
• 10 phút đầu timing ăn power và bounty rune.
• Timing smoke các lúc rune ra để ra mid, hoặc gọi mid xuống sidelane oánh nhau.
• 15 phút hoặc sau khi push xong trụ t1 safe địch bắt đầu ward rừng địch.
• Biết ward hoặc thích ward chỗ nào thì cứ ward trước đi.
• Nếu bị deward thì ward lại đúng chỗ đó. Đối phương sẽ nghĩ làm gì có thằng ngu nào ward lại vị trí bị deward nên bạn cần phải outsmart đối phương ( ͡° ͜ʖ ͡°)
– Tầm 20 phút trở đi là phải luôn spam sentry deward các vị trí quan trọng. 
– Đặt mình vào vị trí sup 5 của đối phương để dự đoán.

Sau đây là các tips di chuyển:
• Hãy thuyết phục core farm vị trí rừng địch sau khi đã push xong t1 safe địch.
• Nếu core nghe, đứng ở vị trí giữa core với vị trí địch có thể di chuyển tới, để mình chết trước.
• Nếu core không nghe, đứng afk tại mid đẩy lane.
• Pro tip: Đứng farm luôn safelane địch và rừng địch. Mình chết thì space created. Mình không chết thì farm luôn pos 1. Core chết thì chửi core. Bị core chửi thì mute lại.

Hẹn gặp lại các bạn vào năm 2038