Có thể coi là 1 lỗi cơ bản nhất trong việc dùng gold.
Khi bạn chết bạn mất Gold unreliable, ngay lúc bạn chết là lúc mà unreliable gold của bạn thấp nhất trong cả phút tiếp theo, thế nên thường thì bạn sẽ dùng reliable gold thay vào. Tốt hơn là nên thư giãn, đợi khi bạn chuẩn bị hồi sinh, RỒI hãy mua tp, vì thời gian bạn chết tạo thêm reliable gold qua gold tăng bị động.
Cái này cũng áp dụng cho mọi kiểu mua đồ, hoặc là mua trước khi chết hoặc là chuẩn bị ra khỏi fountain, nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu mua ở giữa khoảng thời gian đó.

Cho những ai không hiểu, tổng gold của bạn được chia làm 2 loại, reliable và unreliable. Bạn có thể kiểm tra khi lia chuột đến chỗ gold của bạn.
Gold bị động và gold khi giết creep, neutral là unreliable.
Tower, hero kill/assist, và gold dùng midas là reliable (RS gold hình như là vậy)
Bạn không thể mất reliable gold khi chết. Chỉ có mất unreliable gold. Thêm nữa là nếu muốn max gold hiệu quả thì nên tránh việc dùng gold reliable và tối đa hóa việc dùng gold unreliable.
Khi mua đồ, unreliable gold luôn được dùng trước.
Ví dụ: Bạn có 2k gold, 1 nửa reliable và 1 nửa unreliable. Nếu bạn chết, bạn mất 250 unreliable gold. Nhưng nếu bạn mua cái +10 strength trước khi chết, bạn sẽ mất 0 gold vì dùng hết unreliable gold.
Đi sâu hơn nữa, ở level cao bạn nên dùng gold cẩn thận, chỉ dùng unreliable gold để mua đồ trừ khi nó cực kì quan trọng hoặc là bạn có quá nhiều reliable gold.
Nếu tôi có 4k gold, 1k5 reliable và 2k5 unreliable và tôi muốn mua bkb, tôi nên mua hoặc là cái ogre club hoặc cái hammer, và đợi có thêm unreliable gold để hoàn thành cái bkb.
Dùng gold tốt sẽ dẫn đến: Mất ít gold hơn khi chết, tiết kiệm tốt hơn để mua 1 món đắt tiền nếu chết nhiều, và có buuyback nhiều hơn.

Khi buyback, reliable gold được dùng trước.

https://www.reddit.com/…/psa_buying_a_tp_just_after_dying_…/

Cám ơn bạn Trọng Thắng đã chia sẻ