[LaNm thử nghiệm cho RNG]
[LaNm thử nghiệm cho RNG]

Mới đây RNG công bố LaNm sẽ thử nghiệm đội hình với vị trí Pos5, nguyên Pos5 của team – Mad sẽ chuyển xuống dự bị

Đội hình RNG tham gia MDL Macau gồm:

  1. Monet
  2. Setsu
  3. Flyby
  4. ahfu
  5. LaNm

Source: http://news.maxjia.com/maxnews/app/share/detail/dota2/144873