Major thứ 3 mùa giải 2018-2019
Major thứ 3 mùa giải 2018-2019

[Major thứ 3 mùa giải 2018-2019] CORSAIR DreamHackDota Season 11 – The Stockholm Major
🌍Địa điểm: Annexet, Stockholm
🗓️Thời gian: 14 tới 24 tháng 3 năm 2019
💰Tiền thưởng: $1,000,000
💯DPC Points: 15,000
👥Teams: 16

Hôm nay sẽ công bố thông tin về Major thứ 2.