[Mr.F đã vẫy gọi...]
[Mr.F đã vẫy gọi...]

Old man Fear cumbak đấu trường chuyên nghiệp, gia nhập team J.Storm.
.
Người mà Fear thay thế là MiLAN, vốn là support trong team (Fear back to sup?)