Mushi:
Mushi:"...tôi cũng không rõ mình ở đây là để chuẩn bị cho Ti8 hay đi nghỉ mát nữa??"

Mushi:”Vừa hạ cánh xuống Canada, một đợt bootcamp nữa lại bắt đầu! Căn nhà rất to và đẹp – tôi cũng không rõ mình ở đây là để chuẩn bị cho Ti8 hay đi nghỉ mát nữa??”