Những gì Skem viết chắc chắn là sai rồi.
Những gì Skem viết chắc chắn là sai rồi.

“Những gì Skem viết chắc chắn là sai rồi. Tuy nhiên cậu ấy không có cố tình làm vậy đâu. Skem chỉ là một thằng bé ngu ngốc 17 tuổi sống nội tâm đang cố tỏ ra hài hước mà thôi. Điều khác biệt đó là những gì Skem làm được chiếu trực tiếp. Skem chắc chắn là một trong những player trung thành và tốt nhất mà tôi từng chơi cùng.”