Cáp từn nhân aka Khẩu Nhân: loại này nói rất nhiều, chỉ đạo rất nhiều, từ lúc ban/pick cho đến khi kết thúc game. Skill đặc biệt là khả năng mute ngay khi có đồng đội phản kháng hay chống lại mệnh lệnh

[NHỮNG PLAYER HUYỀN BÍ VÀ NƠI TÌM RA HỌ]Cáp từn nhân aka Khẩu Nhân: loại này nói rất nhiều, chỉ đạo rất nhiều, từ lúc ban/pick cho đến khi kết thúc game. Skill đặc biệt là khả năng mute ngay khi có đồng đội phản kháng hay chống lại mệnh lệnh :)))))

Posted by Dota 2 Quotes on Tuesday, February 21, 2017