[Sự tích GG]
[Sự tích GG]

Chắc ai cũng thắc mắc tại sao cứ cuối mỗi trận đấu caster lại hô “GG is called …” Vậy GG là ai và tại sao lại phải gọi GG?

GG là admin chịu trách nhiệm ấn nút nổ Ancient và ghi lại kết quả trận đấu vào server. Cuối mỗi trận đấu team thua cuộc phải gọi admin GG để xác nhận “đầu hàng”.

GG là admin nữ người Trung Quốc được IceFrog thuê từ hồi 6.66b. Tại thời điểm đó có một bug ở các giải đấu Dota khiến cho Ancient không tự phát nổ được. Vì vậy IceFrog cần một người có mặt trong lobby chịu trách nhiệm làm việc này.

Ngày nay với việc Dota phát triển và có hàng trăm hàng ngàn giải đấu diễn ra, một mình GG không thể nào tự mình làm hết nên cô outsource cho bên thứ ba làm thay.

Trước đây “GG is called” chỉ mang hàm nghĩa “gọi GG ấn nút nổ hộ bố cái” thì giờ đây nó đơn giản là “đầu hàng”. Ngoài ra chỉ có pro players có số điện thoại của cô và số này thay đổi mỗi tuần.

GG có em song sinh là GGEZ làm nhiệm vụ “gần” tương tự ở pub games.

www.reddit.com/r/DotA2/comments/85gqyz/what_is_gg_called/?st=JEZ0I26B&sh=250628da