“Waixi(Newbee) không được rao bán trên thị trường nhưng giá cũng tầm 3.5M RMB (500k Trump). Chúng tao trả làm sao trả nổi. NB không phải không chịu bán, chỉ là ra giá quá cao. Theo tao, waixi vẫn còn trẻ, cũng ở NB chưa lâu, và phong độ thì cũng tầm tầm. 1M thì ổn, nhưng 3.5M ? Nhiều quá.

Iceice nói hắn không có hợp đồng (với bất kỳ team) nào, và hắn nói hắn sẽ gia nhập nếu Waixi gia nhập, vtFaded cũng muốn đến, nên tao có thể build một team khá ổn quanh chúng.

Tao không biết điều gì đang diễn ra với mấy câu lạc bộ này. Bộ thiếu ý tưởng kiếm tiền nên bày đặt buôn bán player à ?

Một player trẻ lãi những 2-3 M ! Lãi to thật !

Tao không hiểu sao họ lại đặt giá cao đến vậy ! Một player thường có lương khoảng 10k RMB mỗi tháng, vậy mà bán giá đến 3M !

Đội hình mà tao mong muốn là vtFade, Waixi, Iceice, Dston và Awen. Tụi tao cần đến 8M để mua những player này, và 2M nữa để duy trì team. Tụi tao đâu có giàu như Team Aster ! IG bán Emo những 8M, hắn thì là tay đi mid có tiềm năng đấy, nhưng 8M quá đắt !

Chúng tao cũng đã hỏi một team tier 3-4 để kiếm một player tốt bởi chúng tao không thấy hắn đánh mà vẫn có tên trong team. Khi hỏi sao hắn không đánh, CLB nói rằng “Bị bench vì thái độ”.

Sau đó tụi tao hỏi mua.

CLB nói rằng, Được ! 800k ! Tụi tao kiểu, cái đéo gì thế, 800k cho một player mà đéo ai biết là ai ?

Tụi tao thật sự chán sau đó. Có hỏi thêm vài CLB, nhưng cái giá đưa giá thì chẳng ai chịu nổi. Tao rất muốn viết một post weibo về việc này, nhưng FG cản tao. Hắn nói rằng lẽ ra tụi tao không nên hỏi tất cả các CLB lớn ở cùng một thời điểm như thế.

Thị trường chuyển nhượng ở TQ có rất nhiều người bán, nhưng không có kẻ mua !

Điều này thật sự có hại, bởi việc một player đổi team là không thể.”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2FDotA2%2Fcomments%2Fczhmml%2Fzhous_thoughts_on_the_chinese_esport_clubs_and%2F&h=AT0zgHQMrihlsS3mQ5ZWdX-akf2S5SYv-s8DZ-yxPbAcg2Bbfwn793daiOR-J6tBurmorX-wkQTCs3TJbK3Jil7XKPGHivi6GMNgbphBBuwWDsKSfurokF6Laq_-UZRQNRzOQMUAFEJnY-MP9Xr3VKY5Mu7_RBLKg6cm_Kr2OOBnCqBPYXLHYOGzFtSNihEBxYFebAD766tUlbWyOeYqbyS61kbzGHWKAlYoKXEMC6q2s-vxqkbY080Um9QIgMdiyh4i4l2QkIARjk0zGLE_Qx4aisN8UHEkBrd43sVMzAVq_SKC-dWUKCBEq3IlyXydTIvW6vcWxJ5VE7kiOwVIZpgHJgakusesUSN-wpPIrUJZfFcX790FKCQOviXC5I1orr6oUrx7b7eQtYvzuHogiPhQtOJIdc-woLHKEUI704CdxGWZ80r1sUKrkyPEi_1EG-QRCubAMsRXx1xQnZb9vEe93BOSpuPcZybXeGVPKIx5nQU3-gAyYGYpZoTsc7DFQTT0ckwTLcPd-W9AtneUwTaZnpERL3DUkFqSTagTUT076yEV8tb5oZ81qMmElwVtmqLsXM_anmwBevUzitReUihfM1-aULAUMl7wlUL8w4RO2Itd8ys2iY3gGk2J0qoQKveaTJsi