Tài khoản weibo của Team Mineski vừa đăng 1 post úp mở về thành viên mới
Tài khoản weibo của Team Mineski vừa đăng 1 post úp mở về thành viên mới

Tài khoản weibo của Team Mineski vừa đăng 1 post úp mở về thành viên mới sắp gia nhập team:
“Thông báo cho các bạn 1 tin mới, Team của chúng tôi vừa đón 1 thành viên mới, và player này rất quen thuộc với các bạn, các bạn đoán xem là ai?
1 chút gợi ý: C9, Fnatic, Secret”

🤔🤔🤔 Có lẽ là pieliedie chăng 🤔🤔🤔