[Theo dòng Drama]
[Theo dòng Drama]

Ngoài Grant và Godz page đã đăng, thì Redeyes, Bulldog và cả… Memepire cũng vào cuộc.
.
Danh sách các talents/casters chính thức không tham dự Chongqing Major là:
– Grant.
– Godz.
– Redeye.
– Bulldog.
– ODPixel và Sheever (OD chăm sóc Sheever hậu phẫu thuật).
– Tobi (không được mời).
_____________
Bên cạnh đó, TNC cũng vừa tweet rằng họ đã liên lạc với ban tổ chức Chongqing Major. Thông tin đã được xác nhận, nếu Kuku tham dự Major thì:
1. Anh ấy có thể không được phép nhập cảnh.
2. Chính quyền thành phố có thể huỷ cả giải đấu nếu kuku vẫn tham dự.
3. Tổ chức sẽ không đảm bảo an toàn cho Kuku.
.
Tổ chức cũng thông báo rằng thực tế thì Kuku và TNC không bị ban khỏi giải đâu <(“).