• EHome muốn mua Paparazi

• Nếu EHome có đội hình ngon thì Xiao8 vẫn sẽ ở lại làm coach

• rOtk có thể qua làm coach cho Team Aster

• EHome có liên hệ với MidOne nhưng MidOne muốn nghỉ ngơi vài tháng

Tin từ BurNIng

• Cả EHome lẫn Team Aster đều muốn có Paparazi

• Team Aster muốn mua Ame nhưng phía LGD hét giá tới 3 triệu Trump

• BurNIng hỏi xNova có muốn gia nhập Team Aster không nhưng xNova cứ trả lời vòng vo, chỉ nói “B-God nên trở lại thi đấu chuyên nghiệp.”

• BurNIng đánh giá cao Emo nhưng sẽ không mua bất cứ players nào từ iG nếu không thím Thông sẽ đưa BurNIng vào danh sách đen. Chắc vẫn còn cay BurNIng hốt Xxs, Boboka :v

• BurNIng có hỏi Cty muốn quay lại thi đấu không nhưng Cty chỉ muốn stream và mất động lực thi đấu rồi.

• Anh Cháy nhờ Dove hỏi SumaiL có muốn gia nhập Team Aster không, anh Cháy sẵn sàng bỏ thêm tiền thuê phiên dịch đi kèm. 😂

Dove đáp SumaiL có tính khí khá thất thường, anh Cháy mới nói thế cô em nghĩ Sylar có tính khí tốt chắc 😁
Anh cháy nói player giỏi có tính khí thất thường là rất bình thường. Nếu Maybe đồng ý gia nhập Team Aster thì anh Cháy tình nguyện làm bao cát cho Maybe đấm mỗi ngày nếu cậu ta muốn 🤣

https://www.reddit.com/…/co…/cvg1u9/postti9_shuffle/eyigon7/