Reddit đang nhôn nhao vì tính năng mới – Story, của OpenDota (trang web thông tin giống DotaBuff, nhưng chi tiết hơn, và vốn là trang yasp.co cũ)

Tính năng này giống như kể tóm tắt về trận đấu vừa qua của bạn. Các bác có thể vào opendota.com, đăng nhập và chọn Parse những trận đấu của mình (hoặc hình dấu vân tay ở trên điện thoại) rồi chọn mục Story để tham khảo <(“) (và hệ thống sẽ tự động Parse các trận sau kể từ lúc bạn đăng nhập luôn)

Còn dưới đây… có thể gọi là typical SEA không?