Toàn bộ các team tham dự TI8 đều đã xin được visa tới Canada
Toàn bộ các team tham dự TI8 đều đã xin được visa tới Canada

[Tin vui]

Toàn bộ các team tham dự TI8 đều đã xin được visa tới Canada 😍 Vậy là chúng ta sẽ được chứng kiến tất cả các anh tài tranh đấu tại TI8 tới không hề thiếu một ai.

Cũng chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là Group Stage của TI8 khởi tranh, các bạn đã chuẩn bị tinh thần và value đến đâu rồi ạ 🔥🔥🔥