"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ ... "- n0tail

“Có phải là Kì Cầu Giả trăm trận trăm thắng của Huyền Diệu Công Tử?” – Trước đây có lẽ là vậy, hiện tại lại không phải.

– Tại sao ?

“Bởi vì từ sau Thiên Hạ Đệ Nhất Bang lần 7 thì thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng, có sức nhưng không có hồn”. Lão nhân thở dài ảm đạm:

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn núi cao, đỉnh núi mây trắng phất phưởng.

“Hiện tại vũ khí nào là đáng sợ nhất trên thế gian ?” Thiếu niên lại hỏi lão nhân:

“Có phải là Mễ Ba của Uy Ha thiếu hiệp?” – Không phải, thứ đó rất nhiều kẻ trên giang hồ dùng được, không riêng mỗi Uy Ha.

– Có phải là Phong Bạo Chi Linh của Xuân Mai?

– Không phải.

– Có phải là Hư Không Giả Diện của Vô Ảnh?

– Không phải, 3 năm trước hắn đã tàn lụi như chính cái tên của mình.

“Tôi nghĩ ra rồi”. Thiếu niên nói một cách cực kỳ chắc chắn:

“Là Ngải Âu của Phạm Gia, nhất định là Ngải Âu của Phạm Gia vừa đăng quang Thiên Hạ Đệ Nhất Bang”.

“Cũng không phải”. Lão nhân thốt:

“Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải là thứ đáng sợ nhất”.

– Thứ đáng sợ nhất là gì ?

– Là một bộ não.

“Một bộ não?” Thiếu niên cực kỳ kinh ngạc:

“Vũ khí đáng sợ nhất trong đương kim thiên hạ là một bộ não?”

– Phải